Skip to main content

Oświetlenie stworzone dla optymalnego wzrostu roślin

Fotosynteza jest procesem zależnym od światła, wody i dwutlenku węgla. Podczas reakcji fotochemicznych zostają zaabsorbowane kwanty promieniowania. W roślinach służą do tego barwniki fotosyntetyczne: chlorofile i karotenoidy. Na rysunku 1 przedstawiono intensywność absorpcji promieniowania przez te barwniki w funkcji długości fali.

Z całej energii promieniowania słonecznego docierającej do rośliny dla potrzeb fotosyntezy wykorzystuje ona tylko 5%. Około 25% zostaje zmienione w roślinie w ciepło, a 70% jest odbijane przez liście. W przypadku sztucznego oświetlenia stosunek ten zależy od rodzaju lampy.

Specjalnie wyselekcjonowane widmo źródeł LEDko Flora gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii.

ENERGOOSZCZĘDNE LAMPY DLA TWOICH ROŚLIN

LEDKO Flora to zestawy oświetleniowe o barwie światła najlepiej dobranej dla potrzeb roślin i wysokich parametrach specjalizowanych opraw. W połączeniu z umiarkowaną ceną można je ocenić  jako najbardziej efektywne ekonomicznie lampy przeznaczone do kilkudziesięcioletniej pracy.

Technologia LEDko?
LEDko? to nowoczesne elektroniczne źródło światła wykonane w technologii bezelektrodowej emisji fluorescencyjnej. Przepływ prądu w gazie wywołany jest poprzez indukcję elektromagnetyczną.
Elektroniczny układ zasilający oraz  brak elektrod i żarników zapewniają niespotykaną w innych rozwiązaniach żywotność lamp.

Zalety LEDko?    

  • minimum 50% oszczędności energii  w stosunku do lamp sodowych HPS
  • 5 do 10 razy mniejszy koszt eksploatacji ze względu na wyjątkową trwałość (100.000 godzin świecenia)
  • brak emisji szkodliwego dla roślin promieniowania UV
  • brak konieczności stosowania oddzielnych lamp metalohalogenkowych i sodowych HPS na wzrost i kwitnienie
  • mają niską temperaturę, nie muszą stygnąć przed ponownym włączeniem i można je stosować w pobliżu roślin
  • idealnie nadają się do sterowania  z płynną regulacją mocy w zakresie od 30 do 100%
  • w chwili zapłonu nie pobierają więcej prądu niż w czasie normalnej pracy
  • nie maja limitu załączeń i nie ulegają  większemu zużyciu w czasie startu
  • duża tolerancja na napięcie sieci elektrycznej (od 140 do 277 V)
  • przy zastosowaniu opcjonalnych bezprzewodowych, programowalnych  sterowników  zintegrowanych  z czujnikami jasności, temperatury, wilgotności zapewniają optymalne dostosowanie strumienia świetlnego dla odpowiedniej fazy wzrostu roślin oraz ich cyklu dobowego.
Porównania dwóch źródeł emitujących podobną ilość światła absorbowanego przez chlorofil

  lampa HPS 400W LedkoFlora 200W
żywotność 10.000-20.000 h 100.000 h
pobór prądu 450-480 W 200 W
napięcie zasilania z sieci 230V +/- 2% 140 - 277V
temperatura bańki 4500 C 1100 C
dopuszczalne wahanie napięcia zasilania 2% 40%
prąd rozruchowy 4,6 A 0,87 A
współczynnik mocy 0,6 - 0,7 0,95
możliwość regulacji mocy brak od 30 do 100 %
czas uruchomienia 5 min 1 min.
ilość załączeń ~2500 nielimitowana
ponowny zapłon 10-15 min. natychmiast
migotanie duże brak
stosunek utraty światłości ok. 40% po 2.000 h ok. 1% po 2.000 h
przybliżone zużycie prądu dla szklarni 1000m2 26 kW 11 kW
emisja UV duża niemierzalna
odpady niebezpieczne znaczne znikome

Wspomaganie wzrostu roślin

Dla zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu roślin polecamy także preparaty dolistne dostarczające dwutlenek węgla oraz aminokwasy.